Menedżer – prezes Centrum Rozwoju Szkół Wyższych

TEB Akademia – spółki założycielskiej Wyższych Szkół

Bankowych prowadzących działalność w 10 miastach Polski.

W harcerstwie: zastępowy, drużynowy, szczepowy, komendant

hufca, Członek Rady Naczelnej i Głównej Kwatery ZHP.

 

HoPS mojego życia …

W 1990 roku – raptem rok po tym jak Polska stała się na powrót wolnym krajem i mogliśmy mieć już paszporty zorganizowałem 3 tygodniowy wyjazd ekipy ze Szczepu „Błękitna Czternastka” w Poznaniu do Szwecji. Spędziliśmy ponad dwa tygodnie pracując jako wolontariusze dla organizacji charytatywnej „Star of Hope”, która wysyłała między innymi używaną odzież dla biednych osób w różnych krajach.  Zwiedziliśmy okolicę bliższą i dalszą – po raz pierwszy przekroczyliśmy wtedy jako środowisko Krąg Polarny. W weekendy zarabialiśmy też dodatkowe pieniądze na zbiorze jagód (jeden z nas po powrocie kupił za nie pierwszy w życiu motocykl). Wyjazd udało się tak zorganizować, że jedyne koszty jakie musieli ponieść nasi rodzice to … bilety kolejowe z Poznania do Gdańska i z powrotem.

 

Wrzucam do projektu ...

Trochę doświadczenia życiowego i mam nadzieję, że nadal przedsiębiorczą postawę względem otaczającego świata.

 

Horyzont czyli co ciekawego robię …

Żegluję – głównie po morzu. Z kilkoma znajomymi, których znam jeszcze z czasów harcerskich przepłynąłem na jachcie Atlantyk i mam nadzieję, że niedługo spełnię wymogi by zdobyć stopień kapitana jachtowego. Nurkuję – w jeziorach i morzach zarówno tych ciepłych jak i Bałtyku. Interesuje mnie kolej, którą odtwarzam w miniaturze – moje modele są w skali Z 1:220 (dla ilustracji rozstaw szyn to … 6,5 mm)

 

Przedsiębiorczość …

To moja codzienność zawodowa. Kierują firma, która jest założycielem największej ogólnopolskiej sieci niepublicznych uczelni wyższych. Mamy około 80 tys. studentów i słuchaczy. A przedsiębiorczość to dla mnie ciągłe znajdowanie niestandardowych rozwiązań, szukanie nowych pomysłów ale i też umiejętność sprawnego i efektywnego działania. Przedsiębiorczość dzieje się poprzez codzienne relacje z innymi ludźmi.

 

Służba w moim życiu …

Przez wiele lat miała charakter działania harcerskiego – bez względu na to czy była to pierwsza linia działania w szczepie, szkolenie i rozwijanie innych instruktorów w hufcu czy wreszcie działanie polegające na pracy nad statutem czy odzyskiwaniem majątku na poziomie władz naczelnych ZHP. Z pewnością w pamięci mojej pozostanie 1997 rok: mobilizacja i służba na wielu polach w trakcie słynnej powodzi stulecia i pokierowanie zespołem blisko 1000 harcerek i harcerzy w trakcie Białej Służby w Poznaniu. Dzisiaj, służba to też odpowiedzialność za ponad 1000 osób zatrudnionych w naszych uczelniach i dziesiątki tysięcy studentów.

hm. Paweł Zygarłowski

pawel5.jpg