hm. Rafał Bednarczyk

- Lekarz i menedżer branży farmaceutycznej: dyrektor zarządzający,

country manager, prezes zarządu, zarządzał fabryką produkującą

szczepionki, eksporterem leków do 17 krajów, zmierzył się zarówno

z sukcesem jak i upadłością. Wieloletni drużynowy 21 KDH im. 1 SBS

i założyciel Szczepu Pikującego Orła dzisiaj w hufcu Kielce Południe.

Założyciel i wieloletni drużynowy 40 WDHy im. 1 SBS i zastępca

komendanta szczepu 40 WDHiZ. Wieloletni przewodniczący

męskiej KSI i Namiestnik Męski Hufca Warszawa - Mokotów.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Klubu Pikującego Orła i instruktor

Wydziału Specjalności GK ZHP. Organizator wielu wymian skautowych

i harcerskich wypraw zagranicznych od 1988 roku, Pełnomocnik KCh

ds. Zagranicznych, komendant reprezentacji ZHP i ZHR na Jamboree

w 1995 roku, komendant Polskiego Kontyngentu na Jamboree

w Wielkiej Brytanii w 2007 roku, a następnie przez 8 lat Komisarz

Zagraniczny ZHP. Członek Rady Naczelnej, a potem Głównej Kwatery ZHP.


HoPS mojego życia …

Harcerski to wprowadzenie Jamboree do świadomości większości hufców ZHP poprzez wymyślenie i poprowadzenie 3-letnich przygotowań do udziału ZHP w Jamboree na 100 - lecie skautingu w 2007 roku. Dzisiaj ciężko w to uwierzyć, ale jak na zjeździe ZHP 3 lata przed Jambo obwieściliśmy, że planujemy przygotowanie po 1 drużynie jamborowej z każdej choragwi ZHP czyli 640 osób, uczestnicy zjazdu wyśmiali nas - w efekcie pojechało nas 860 osób… 3 lata orki na ugorze, spotkań w każdej chorągwi, wymyślania jak to zrobić, aby każdy harcerz który będzie porządnie pracował przy organizacji kontyngentu mógł pojechać i jak ma się dzięki tej pracy zmienić na lepsze. Jak zorganizować i zarządzać tymi przygotowaniami, których nikt do tej pory nie robił na taką skalę i w taki sposób, a nawet jak przewieźć w jednym czasie tylu harcerzy z Polski do Anglii z pełnym wyposażeniem i jak pokazać Polskę i ZHP w czasie tak wyjątkowego wydarzenia na tzw. Dniu Polskim, który dzisiaj jest standardem dla każdego polskiego kontyngentu jamborowego, a wtedy go wymyśliliśmy. W trakcie tych przygotowań wymyśliłem ideę organizacji Jamboree w Polsce, które miało skokowo polepszyć sytuację ZHP i harcerstwa i pokazać nasz kraj i region w skautingu światowym.

Osobisty to polsko - ukraińska rodzina jaką założyliśmy z byłą komisarką zagraniczną ukraińskiego skautingu i nasz dwujęzyczny syn wychowywany w 2 kulturach.

 

Wrzucam do projektu ...

Ogromne pokłady doświadczenia w wymyślaniu i realizowaniu rzeczy niemożliwych, przekonanie do kwestionowania zastanego status quo, doświadczenie w szukaniu rozwiązania każdej sytuacji i budowania zespołów opartych na przeciwieństwach. Bardzo dużo doświadczenia w prowadzeniu drużyny i budowaniu atrakcyjnego programu dla harcerzy.

 

Horyzont czyli co ciekawego robię …

Dużo podróżowałem i podróżuję po mniej i bardziej egzotycznych zakątkach świata, ale od jakiegoś czasu skupiam się na budowaniu mostów między zachodem i wschodem Europy, Przykładem tych działań, może być dialog polsko - ukraińskim co wiąże się z jak najgłębszym poznaniem wspólnej historii, kultury, ważnych miejsc i ciągłego poznawania ludzi, którzy są otwarci i chcą słuchać i rozmawiać. Istotną platformą tych działań jest dla mnie skauting tych krajów.

 

Przedsiębiorczość …

To moje codzienne działania zawodowe. Pracuję jako dyrektor zarządzający projektami branży farmaceutycznej. Nieustanne planowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z lekami lub urządzeniami medycznymi w oparciu o budżety, które muszą się bilansować finansowo i zapewniać sprzedaż i miejsca pracy dla pracowników to mój wkład w pracę firm klientów, którym aktualnie w tej branży doradzam. Przedsiębiorczość to, realizowanie wyzwań, które muszą być konkurencyjne, ale i wymierne w brzęczącej monecie, a jednocześnie zapewniać stabilność i przewidywalność.

 

Służba w moim życiu….

Przez wszystkie te lata pracy w biznesie pełniłem równocześnie służbę instruktora ZHP pracując czasami na 3 etatach. Starałem się zawsze angażować w zadania, które mogły wpływać na polepszenie polskiego państwa, warunków dla polskiej młodzieży lub zmieniać percepcję typowego Kowalskiego. Służbą na rzecz polskości było dla mnie zawsze budowanie mostów współpracy międzynarodowej. dzięki której przedstawiciele naszych sąsiadów chcieli nas poznawać i dzięki temu przełamywać wieloletnie często negatywne stereotypy.

100_0704.JPG